The Passions > Enswathe

Enswathe 10
Enswathe 10
Archival pigment print
20" x 20"
2017