The Passions > Enswathe

Enswathe 9
Enswathe 9
Archival pigment print
20" x 20"
2017