The Passions > Enswathe

Enswathe 4
Enswathe 4
Archival pigment print
20" x 20"
2017