The Passions > Enswathe

Enswathe 2
Enswathe 2
Archival pigment print
20" x 20"
2017