The Passions > Enswathe

Enswathe 7
Enswathe 7
Archival pigment print
20" x 20"
2017