The Passions > Enswathe

Enswathe 8
Enswathe 8
Archival pigment print
20" x 20"
2017