The Passions > Enswathe

Enswathe 6
Enswathe 6
Archival pigment print
20" x 20"
2017