The Passions > Enswathe

Enswathe 5
Enswathe 5
Archival pigment print
20" x 20"
2017