The Passions > Enswathe

Enswathe 3
Enswathe 3
Archival pigment print
20" x 20"
2017