The Passions > Enswathe

Enswathe 1
Enswathe 1
Archival pigment print
20" x 20"
2017